Thủy điện Sê San 4A (S4A): Quý 4 lãi 58 tỷ đồng tăng 32% so với cùng kỳ
Ngày đăng: 12/01/2021
Do lãi thấp trong 6 tháng đầu năm nên kết thúc năm 2020 Thủy điện Sê San 4A (S4A) chỉ hoàn thành được 84% mục tiêu về LNST. Giá vàng tăng giảm mạnh trong bối cảnh USD tăng giá, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đỏ sàn, dòng tiền ra vào thị trường vàng thất thường Theo ông Nguyễn Xuân Thành, nếu nhìn vào lịch sử phát triển kinh tế của Việt Nam trong 30 năm thì có lẽ đây là lần đầu tiên Việt Nam chịu tiêu cực của bất ổn, khủng hoảng toàn cầu... Thời điểm Apple Car xuất hiện đang gần hơn chúng ta tưởng. Giá vàng tăng giảm mạnh trong bối cảnh USD tăng giá, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đỏ sàn, dòng tiền ra vào thị trường vàng thất thường

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã CK: S4A) đã công bố BCTC quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020. 

 Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 98,5 tỷ đồng tăng 38,7% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt gần 70 tỷ đồng tăng 52% so với quý 4/2019. 

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính giảm một nửa tuy nhiên chi phí tài chính và chi phí QLDN đều thấp hơn cùng kỳ, do cùng kỳ 2019 S4A có gần 13 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác trong khi kỳ này lại không phát sinh khoản lãi này nên kết quả LNST đạt gần 58 tỷ đồng tăng 32% so với quý 4/2019. 

 S4A cho biết do doanh nghiệp chủ yếu sản xuất điện thương phẩm, doanh thu bán hàng từ sản xuất điện, nguồn nguyên liệu chính phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước thiên nhiên nên trong quý 4/2020 nhờ việc chạy máy phát điện tương đối ổn định so với cùng kỳ nên dẫn đến lợi nhuận tăng cao. 

 Trước đó trong quý 1 và quý 2 S4A báo lãi thấp nên kết quả luỹ kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 233 tỷ đồng giảm 9% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 86 tỷ đồng giảm 24% so với năm 2019 tương đương EPS đạt 2.036 đồng. 

Được biết năm 2020 S4A đặt mục tiêu doanh thu 289,56 tỷ đồng và LNST đạt 102,37 tỷ đồng đều thấp hơn so với thực hiện 2019, tuy nhiên với kết quả kinh doanh quý 4 mới được công bố thì kết thúc năm 2020 S4A hoàn thành được 80% mục tiêu về doanh thu và 84% mục tiêu về LNST.

Thủy điện Sê San 4A (S4A): Quý 4 lãi 58 tỷ đồng tăng 32% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Tú Anh

Theo Trí thức trẻ