Lizen lấn sân làm nhà ở xã hội
Ngày đăng: 24/10/2023

Vietstock - Lizen lấn sân làm nhà ở xã hội

Lizen lấn sân làm nhà ở xã hộiLizen lấn sân làm nhà ở xã hội

Vietstock - Lizen lấn sân làm nhà ở xã hội

Mới đây, CTCP Lizen (HOSE: LCG) đề xuất với UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh quy hoạch phân khu số 3 thuộc đô thị trung tâm, Khu kinh tế Nghi Sơn để phát triển dự án nhà ở xã hội.

Ngày 20/10, UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay nhận được công văn số 390/2023/LIZEN-LZL ngày 15/10 của CTCP Lizen về việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu số 3 thuộc đô thị trung tâm, khu kinh tế Nghi Sơn để phát triển dự án nhà ở xã hội phục vụ cho các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân của Khu kinh tế Nghi Sơn và các địa phương khác trong tỉnh Thanh Hóa.

Với đề xuất của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của LCG; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có văn bản trả lời công ty Lizen chậm nhất trước ngày 20/11/2023, hoặc đề xuất, báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Ngoài đề xuất làm dự án nhà ở xã hội nói trên, tại Thanh Hóa, những năm qua, LCG đã làm việc với tỉnh và địa phương có dự án để xin đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu dân cư lấn biển tại cửa sông Lèn và sông Trường Giang. Công ty đang phối hợp với địa phương để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch chung và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại huyện Hậu Lộc.

Thanh Tú


Nguồn: https://vn.investing.com/news/stock-market-news/lizen-lan-san-lam-nha-o-xa-hoi-2056695