Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 5 doanh nghiệp
Ngày đăng: 20/01/2022
DPM, DNH, NTSF, IMI vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền. USD giảm khỏi mức cao nhất trong vòng một tuần, lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ cũng rời khỏi mức cao nhất trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, đồng tiền Mỹ vẫn được hỗ trợ tích cực do các... Trong danh sách các dự án FDI lớn vào năm 2021, một số dự án thuộc lĩnh vực năng lượng như dự án điện khí Long An 1,2, hay dự án nhiệt điện Ô Môn 2. Tuy nhiên, chế biến chế tạo... Chốt phiên giao dịch ngày 19/1, giá dầu cao nhất gần 7 năm, nickel cao nhất 11 năm, nhôm cao nhất 3 tháng, thiếc cao kỷ lục, cao su cao nhất gần 2 tháng, vàng, sắt thép, cà phê và... Thủ tướng yêu cầu các địa phương không đặt ra những quy định gây khó khăn không cần thiết đối với người dân khi về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (DPM): Ngày 28/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/2/2022.

CTCP Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH): Ngày 26/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 25/2/2022.

CTCP Nha Trang Seafoods F17 (NTSF): Ngày 24/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2022.

CTCP Viện máy và dụng cụ công nghiệp (IMI): Ngày 28/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1% (01 cổ phiếu nhận 100 đồng). Thời gian thanh toán 28/2/2022.

CTCP Thủy điện Bình Định: Ngày 24/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 17/3/2022.

https://cafef.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-5-doanh-nghiep-202201192241077.chn

Thái Mạnh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị